laatste nieuws
HOME
    Nieuweweg 2,  9301 GR,  Roden   -   Tel: 050 - 501 26 36
E - HEALTH  /  E - CONSULT
Via de applicatie Physitrack, die wij al jaren gebruiken is het mogelijk om een e-consult  fysiotherapie af te nemen.

Definitie e-health
E-health wordt gedefinieerd als het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
Voor de fysiotherapie zijn de volgende toepassingen te noemen:
- apps en websites waarmee de cliënt bijvoorbeeld in staat gesteld wordt meer regie over z’n eigen aandoening te voeren;
- interactie tussen fysiotherapeut en cliënt, zoals online afspraken maken, e-consults;
- ondersteuning bij diagnostiek voor fysiotherapeuten;
- ondersteuning van de behandeling zoals oefeningen thuis, monitoring en meetinstrumenten met sensoren (Wii, Kinect);
- e-health tussen zorgverleners onderling (zoals expert-consult op afstand).


Prioriteit
Voor het KNGF ligt de prioriteit van e-health binnen de fysiotherapie bij toepassingen die de fysiotherapeut helpen in de zorg voor cliënten:
- het ondersteunen van de werkzaamheden van de fysiotherapeut;
- mogelijkheden voor contact tussen fysiotherapeut en cliënt;
- e-health stelt de cliënt beter in staat regie over herstel / revalidatie van zijn eigen aandoening te hebben.


Voorwaarden vanuit het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie)
Het KNGF stelt de volgende voorwaarden aan e-health binnen de fysiotherapie:
- er moet sprake zijn van een behandelrelatie- en -traject tussen fysiotherapeut en cliënt alvorens met e-health gestart kan worden, dat wil zeggen een relatie  
   tussen fysiotherapeut en cliënt waarbij beiden elkaar kennen, elkaar hebben ontmoet en zo nodig elkaar weer kunnen ontmoeten, waarbij het contact normaal
   gesproken face-to-face verloopt en waarbij er beschikking is over een betrouwbaar medisch dossier;
- digitale toepassingen voor de samenwerking tussen fysiotherapeut en cliënt zijn aanvullend op bestaande reguliere vormen van zorg. E-health wordt op maat en
   passend bij de cliënt ingezet;
- het inzetten van e-health toepassingen door de fysiotherapeut gebeurt met inachtneming van algemene normen voor het waarborgen van privacy en
   vertrouwelijkheid. Deze normen zijn zeer van belang bij gegevensuitwisseling in de zorg en van groot belang voor de beroepsgroep en de cliënt;
- noodzakelijk voor de acceptatie van e-health toepassingen is dat deze altijd zijn te koppelen aan, dan wel te integreren in het EPD van de fysiotherapeut.