WYSIWYG Web Builder
laatste nieuws
HOME
    Nieuweweg 2,  9301 GR,  Roden   -   Tel: 050 - 501 26 36
P E R S O N A L  T R A I N I N G
Op veler verzoek van onze patiënten is het binnenkort mogelijk om in onze praktijk te sporten onder begeleiding van een personal trainer. Deze patiënten willen na hun revalidatie graag doorsporten met een op een begeleiding en niet in een groep.
Twee van onze fysiotherapeuten zijn nu bezig dit op te zetten.
Is dit ook iets voor u, neemt u dan contact op. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
B E H A N D E L I N G    S P A S T I C I T E I T   M I D D E L S
  S H O C K W AV E
Zo’n zes jaar geleden zijn we in onze praktijk begonnen om spasticiteit te behandelen door
middel van shockwave bij wijze van experiment.
Inmiddels is er ook vanuit de wetenschap onderbouwing dat er op deze manier invloed is uit
te oefenen op spasticiteit. Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling en gaan met een aantal
patiënten proberen deze methode tot een succes te maken. Onlangs hebben twee van onze
fysiotherapeuten hierover een cursus gehad, zij kwamen bijzonder geïnspireerd en
gemotiveerd terug.
Voor de patiënt kan het een enorme verbetering van de kwaliteit van bewegen en leven
betekenen.
We zullen regelmatig hier publiceren om u op de hoogte te houden.
Bent u geïnteresseerd geraakt voor uzelf of voor een ander, dan kunt u voor meer
informatie altijd contact met ons opnemen.