THERAPIEËN
HOME
Myofeedback

Myofeedback is een stimuleringsmethode die via elektrodes feedback(informatie) geeft over de verrichte inspanning. Bij het aanspannen van de spier worden de elektrische spanningsverschillen gemeten en grafisch weergegeven. Meestal vindt er eerst een meting plaats en vervolgens wordt er geprobeerd om de spierfunctie te herstellen vanuit de stimulus van de feedback. Je ziet letterlijk op een scherm wat je doet. Dit is zeker geen standaardtherapie en zal bij specifieke klachtenpatronen worden toegepast. Het is ook een methode die veel tijd vraagt en een hoge mate van betrokkenheid van de patiënt, want zonder thuis goed te oefenen heeft dit alles geen zin.

Later zullen meer voorbeelden van grafieken en afbeeldingen van het apparaat op de site worden gezet.
    Nieuweweg 2,  9301 GR,  Roden   -   Tel: 050 - 501 26 36